Thông báo luồng

Văn bản số 999/ĐTNĐPB-TB - Thông báo Quy chế giao thông đường thủy qua lại khu vực khoang thông thuyền cầu Đuống, sông Đuống năm 2017