Thông báo luồng

Văn bản số 932/ĐTNĐPB-QLHT Thông báo lịch điều tiết sông Đào Hạ Lý - TP Hải Phòng tháng 10 năm 2018

tải về tại đây