Thông báo luồng

Văn bản số 766/TB-ĐTNĐPB - Thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội qua khu vực km 25+000 sông Kinh Thầy ( ngã ba Kèo)

tải về tại đây