Thông báo luồng

Văn bản số 640/ĐTNĐPB-TB Thông báo Quy chế giao thông đường thủy qua lại khoang thông thuyền cầu Hồ sông Đuống mùa lũ, bão năm 2017

tải về tại đây