Thông báo luồng

Văn bản số 580/TB-ĐTNĐPB Thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa khu vực Km 6+7 sông Hàn

tải về tại đây