Thông báo luồng

Văn bản 562/ĐTNĐPB-QLHT - Thông báo Quy chế giao thông đường thủy qua lại khoang thông thuyền cầu Hồ sông Đuống mùa lũ, bão năm 2018

tải về tại đây