Thông báo luồng

Văn bản số 423/TB-ĐTNĐPB - Thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công kéo đường ống qua sông và đánh chìm tại khu vực Km49+500, sông Đuống

tải về tại đây