Thông báo luồng

Văn bản số 421/TB-ĐTNĐPB - Thông báo hạn chế giao thông ĐTNĐ phục vụ thi công xây dựng cầu La Tiến, tại khu vực km 48+000 - Sông Luộc

tải về tại đây