Thông báo luồng

Văn bản số 348/TB-ĐTNĐPB Thông báo Hạn chế GT ĐTNĐ phục vụ Lễ rước nước - Hội làng truyền thống phường Thanh Trì năm 2018

tải về tại đây