Thông báo luồng

Văn bản số 138/TB-ĐTNĐPB - Thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công kéo dải đường dây điện 110kV Kim Sơn - Nghĩa Hưng vượt sông Đáy khu vực Km 33+000

tải về tại đây