Thông báo luồng

Văn bản 563/TB-ĐTNĐPB - THông báo Quy chế giao thông đường thủy qua lại khoang thông thuyền cum cầu Việt Trì sông Lô mùa lũ, bão năm 2018

tải về tại đây