Tin tức sự kiện

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền

Ngày 09/4/2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền

            Nội dung đáng chú ý tại Thông tư 17/2018/TT-BGTVT chính là Quy định mới về lắp đặt và hoạt động của AIS trên tàu thuyền. Theo đó, việc lắp đặt và hoạt động của thiết bị AIS (Automatic Identification System) – thiết bị nhận dạng tự động thông tin của tàu thuyền được quy định:

            - Thiết bị AIS được lắp đặt, cài đặt trên tàu thuyền phải có các thông tin tối thiểu, như:

            + Mã nhận dạng của tàu thuyền, tên tàu thuyền, số IMO (nếu có), hô hiệu (nếu có);

            + Kiểu tàu thuyền, kích thước tàu thuyền (chiều dài, chiều rộng), vị trí, tốc độ và hướng đi của tàu thuyền.

            Và phải tuân thủ theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về AIS.

            - Thiết bị AIS sau khi được lắp đặt, cài đặt và trong quá trình sử dụng trên tàu thuyền phải được kiểm tra bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

            - Thiết bị AIS phải được duy trì hoạt động theo chế độ 24/7.

            - Thiết bị AIS phải được kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng định kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

            Thông tư 17/2018/TT-BGTVT bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

            Nội dung chi tiết nội dung thông tư được đính kèm sau đây:

            Thông tư 17/2018/TT-BGTVT

Ban Công nghệ thông tin và Quản lý dữ liệuTin liên quan
Thông báo mới
Văn bản mới ban hành