Thông báo mới

Văn bản số 09/ĐTNĐPB-TB Thông báo luồng Về việc giao thông đường thủy nội địa qua khu vực khoang thông thuyền cầu Vĩnh Thịnh tại km 235+800, phía bờ phải sông Hồng