Thông báo mới

Văn bản số 1078/QĐ-HĐTD Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh dự tuyển và thời gian thi tuyển viên chức Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II