Tin tức sự kiện

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018 tại Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II

Ngày 10/1/2018, tại Văn phòng Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018. Khách mời tới tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đồng chí Ngô Văn Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam, đồng chí Trần Sỹ Duy – Trưởng phòng Pháp chế Thanh tra Cục ĐTNĐ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Nga – Thường trực Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam. Về phía cơ quan có đồng chí Trịnh Văn Khánh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II, đồng chí Lê Đức Cường – Phó Giám đốc, Chủ tịch BCH Công đoàn, đồng chí Nguyễn Xuân Quế - Phó Giám đốc cùng các Trưởng, phó phòng, ban, Trưởng đại diện, Tổ trưởng các tổ cảng vụ và Tổ trưởng tổ công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Bí thư các chi bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Cường đã thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị trình bày báo cáo tổng kết năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. Đồng chí Đặng Thị Nhinh trình bày báo cáo công khai tài chính năm 2017. Hội nghị đã được lắng nghe đồng chí Hoàng Văn Kiên – Trưởng ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2017 trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2017 của Ban thanh tra nhân dân. Cuối cùng, đồng chí Lê Đức Cường thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý sửa đổi các quy chế nội bộ của đơn vị.

Đồng chí Lê Đức Cường trình bày báo cáo tổng kết năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 

Đồng chí Đặng Thị Nhinh báo cáo công khai tài chính năm 2017

Đồng chí Hoàng Văn Kiên trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2017 của Ban thanh tra nhân dân

Sau khi được nghe các báo cáo trên, Đại hội tiến hành đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 với các bài tham luận của các đại biểu như: Tham luận Vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác xây dựng Đảng của đồng chí Lê Đức Cường, Tham luận Công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay của đồng chí Phạm Thắng, Tham luận Công tác phối hợp liên ngành tăng cường kiểm tra, hoàn thành nhiệm vụ được giao của đồng chí Lê Quang Trung và Tham luận Công tác quản lý cảng bến của Đồng chí Phạm Đình Tuyến.

Đồng chí Lê Đức Cường trình bày tham luận

Đồng chí Phạm Thắng trình bày tham luận

Đồng chí Lê Quang Trung trình bày tham luận

Đồng chí Phạm Đình Tuyến trình bày tham luận

Đồng chí Trịnh Văn Khánh thay mặt Đoàn chủ tịch tổng hợp, tiếp thu các ý kiến thảo luận; điều hành đại hội biểu quyết từng vấn đề; đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể…

Đồng chí Trịnh Văn Khánh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Ngô Văn Quang đánh giá: Năm qua, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II đã thực hiện tốt công tác chuyên môn được giao, là một tập thể đoàn kết, nhất trí cao; là đơn vị phát triển vững chắc, đã thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT trong khu vực trách nhiệm được giao, quản lý tốt cảng, bến thủy nội địa, phương tiện thủy nội địa, tàu biển. Công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên hàng năm, phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Đồng chí Ngô Văn Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã bỏ phiếu bầu ra Ban thanh tra nhân dân Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II nhiệm kỳ 2018-2019 gồm các đồng chí: đồng chí Hoàng Văn Kiên - Trưởng phòng Thanh tra-An toàn, đồng chí Vũ Tuấn Phát - Trưởng ban CNTT&QLDL, đồng chí Trần Văn Dũng - Trưởng đại diện Hưng Yên.

Ban Thanh tra nhân dân Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II nhiệm kỳ 2018-2019

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã tiến hành phát động thi đua năm 2018 và thông qua Nghị quyết Hội nghị.

  Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và Hội nghị cán bộ viên chức năm 2018 của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II đã thành công tốt đẹp.

Ban CNTT & QLDLTin liên quan
Thông báo mới
Văn bản mới ban hành