Thông báo mới

Văn bản số 1038/TB-ĐTNĐPB Thông báo Hạn chế giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi công công trình kéo đường dây điện cao thế 220KV Thái Bình - Kim Động (Tại khu vực km49+00 đến km50+00, sông Luộc)