Tin tức sự kiện

Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực II tích cực triển khai Công tác ATGT năm 2018

Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực II tích cực triển khai Công tác ATGT năm 2018

Tạp chí CSND - Là đơn vị trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 537/TCCB ngày 13/3/1997 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Cảng vụ đường thuỷ nội địa khu vực II là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thuỷ nội địa tại cảng, bến thủy nội địa; trên luồng, tuyến khi có sự phân công của Bộ trưởng Bộ GTVT nhằm bảo đảm việc chấp hành quy định của pháp luật về trật tự ATGT ĐTNĐ và bảo vệ môi trường.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động, kiểm tra, giám sát, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II tập trung xây dựng và ban hành triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ đạo, các chương trình, kế hoạch của cấp ủy, lãnh đạo cấp trên.

Năm 2018, Lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II ban hành trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban, đại diện thực hiện tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2018. Triển khai Kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông cho trẻ em” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Gắn trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong thực thi công vụ, đặc biệt là Trưởng đại diện, Tổ trưởng tổ cảng vụ.

Đảo đảm TTATGT phù hợp với thực tế và địa bàn, đại diện các cảng vụ trực thuộc được giao trực tiếp quản lý; thường xuyên tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền các vướng mắc, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tham gia giao thông, vận tải, xếp dỡ ĐTNĐ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản QPPL, từ đó tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp; tham mưu, kiến nghị, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản do Bộ GTVT, Cục ĐTNĐ Việt Nam chủ trì xây dựng.

Đến nay, trong 9 tháng đầu năm, Công tác ATGT Đường thủy nội địa đã triển khai và đạt được một số kết quả như sau:

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, mùa Lễ hội xuân Mậu Tuất năm 2018, đại diện các cảng vụ trực thuộc đã triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổ chức tuyên truyền, kiểm tra giám sát hoạt động của cảng, bến và phương tiện, đặc biệt là các cảng, bến vận chuyển hành khách, phân công CBVC trực bảo đảm ATGT; tham gia với Chi cục ĐTNĐ phía Bắc giám sát các lễ hội rước nước trên đường thủy nội địa trong thời gian lễ hội diễn ra, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện

.

Lễ ra quân tháng ATGT

Xây dựng lại Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thành lập tổ xung kích phòng chống thiên tai; thực hiện triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã xây dựng, chủ động ứng phó với các cơn bão, áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa, lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc; tổ chức trực 24/24 giờ trong những ngày có mưa, lũ, bão xảy ra trên địa bàn quản lý, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn theo quy định. Tích cực tuyên truyền đến các chủ cảng bến, phương tiện trong khu vực trách nhiệm tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chỉ đạo triển khai nghiêm túc Thông tư số 12/2018/TT-BGTVT ngày 28/3/2018 Quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa; tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT trong mùa mưa, lũ năm 2018.

ATGT tại Cầu Nghìn Thái Bình

Trong 9 tháng đầu năm 2018 tình hình trật tự ATGT toàn đơn vị được cải thiện đáng kể không xảy ra trường hợp mất an toàn, không có vụ tai nạn nào xảy ra trong phạm vi trách nhiệm được giao. Tuy nhiên, để đảo đảm TTATGT trên địa bàn được ổn định, đòi hỏi cần có sự nỗ lực và cố gắng không ngừng của Đảng ủy, Lãnh đạo Cảng vụ, các Trưởng ban đại diện cảng vụ ĐTNĐ khu vực II trong những tháng còn lại của năm 2018.

Đỗ Thanh

(Nguồn: http://csnd.vn/Home/An-ninh-trat-tu/5492/Cang-vu-duong-thuy-noi-dia-khu-vuc-II-tich-cuc-trien-khai-Cong-tac-ATGT-nam-2018)
Tin liên quan
Thông báo mới
Văn bản mới ban hành